• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kontrollansvarig

När du ska genomföra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig i ärendet.

En kontrollansvarig (KA) behövs när du ska bygga en ny byggnad men du kan även behöva en KA vid till exempel större tillbyggnader eller när du ska göra en ändring i en byggnad som innebär att byggnadens bärande delar berörs. Det behövs vanligtvis ingen kontrollansvarig vid mindre åtgärder som till exempel nybyggnad av mindre uthus och garage, mindre tillbyggnader och andra små ändringar av bostadshus och komplementbyggnader. Det är byggnadsnämnden som avgör om det behövs en KA i ärendet. Kontakta gärna kommunens servicecenter (se Kontakt ovan) om du är osäker på om du behöver anlita en KA.

Du som byggherre är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men den kontrollansvarige ska vara dig behjälplig och medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat tillsammans med dig upprätta förslag på en kontrollplan och se till att den och gällande bestämmelser följs samt vara med vid tekniskt samråd, besiktningar samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Den kontrollansvarige ska ha en oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras samt vara certifierad.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avesta Servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan. Byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har telefontid klockan 10.00-12.00.

Senast granskad 24 september 2021.