• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vedeldning i bostadshus

Om du eldar med ved och andra vedbaserade bränslen är det några saker du bör tänka på. Tipsen nedan hjälper dig att öka energiutbytet och minska risken för brand, samtidigt som utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen minskar. De gör också att dina grannar störs så lite som möjligt.

Våra tips om hur du eldar på bästa sätt:

 • Använd torr ved. Torka veden under tak (inte under presenning) i minst ett år
 • Tänd på rätt sätt. Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur. Elden ska ha mycket syre i början för att snabbt värma upp skorsten och eldhärd
 • Se till att lufttillförseln är god. Strypelda inte, dels ökar tjärbildning i skorstenen med en ökad risk för skorstensbrand och dels ökar utsläppen av skadliga ämnen
 • Braselda. Det är bättre att elda ordentligt på morgonen och kvällen än att pyrelda under hela dagen
 • Titta på röken. Den ska vara nästan osynlig om det är rätt. Är temperaturen under nollstrecket ska röken vara vit. Röken ska vara i det närmaste luktfri när du eldar rätt
 • Sota ofta. Hur ofta beror på hur anläggningen används. Fråga skorstensfejarmästaren vad som ska gälla för din anläggning
 • Tänk på vädret. Vissa väderlekar kan göra så att rökgaserna stannar kvar på för låg höjd i området Undvik att tända en brasa vid sådana väderförhållanden. Ta hänsyn till grannarna i vindriktningen. Tänk på att kalla dagar med svag vind kan röken slå ned och stanna kvar i grannskapet
 • Elda inte avfall. Det är inte tillåtet att elda exempelvis sopor, målat eller impregnerat virke eller annat bränsle som innehåller målarfärg eller lösningsmedel
 • Tänk på din vedhantering. Ta hänsyn till dina grannar när du bearbetar och lagrar din ved
 • Nya eldstäder ska vara miljögodkända. Dessa har låga utsläpp och har därför bra verkningsgrad

Ska du installera en ny eldstad?

Vid nyinstallation eller byte ska en modern, miljögodkänd eldstad installeras. Vedpannor som används för uppvärmning ska vara kopplade till ackumulatortank. Med en ackumulatortank minskas även vedförbrukningen. Samtliga installationer ska dimensioneras och utföras på ett fackmannamässigt sätt.

För att installera en ny eldstad krävs bygganmälan.

Ändrade krav för kaminer och pannor

Från den 1 oktober 2019 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

Om du störs

Om du får besvär av att någon eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt genast när besvär uppstår, så att den som eldar vet vilka förhållanden som orsakade besvären. Be denne kontrollera sin anläggning och eldningsteknik. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med miljöenheten som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Senast granskad 24 september 2021.