• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.

  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. Obs! Max 20 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång mellan förskoleverksamhet och grundskola där barnet gradvis möter skolans arbetssätt. En viktig målsättning den första tiden är att skapa en socialt fungerande grupp där barnen känner glädje och trygghet. Arbetet utgår från barnens utvecklingsnivå, behov och intresse för att utveckla nyfikenhet och fortsatt lust att lära.

Under dagen finns utrymme för både lek och lärande. Leken skall ge möjlighet att bearbeta upplevelser ensam eller i samspel med andra barn. I mer styrda aktiviteter får barnen öva och utveckla koncentration, uthållighet, fantasi, flexibilitet, samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga.

Precis som skolan använder förskoleklassen NTA – naturvetenskap och teknik för alla. Temat för förskoleklassen handlar om fast eller flytande. Tyngdpunkten i temat ligger på arbetssättet, som barnen utvecklar steg för steg. Barnen lär sig en hel del om såväl fasta ämnens som vätskors egenskaper. Flertalet uppdrag är uppbyggda så att barnen tillägnar sig metoder att undersöka, analysera och dokumentera.

Förskoleklassen arbetar med att ge barnen möjlighet att upptäcka och använda sig av matematik i meningsfulla och vardagliga sammanhang. Det kan både vara utifrån styrt material såväl som med fria aktiviteter, genom räkne lekar, turtagning och olika spel.

Vi arbetar även med barnens språkliga utveckling. För att kunna kommunicera med andra och uttrycka tankar och känslor är det viktigt med ett rikt och nyanserat talspråk. Den språkliga träningen ska också ge barnen en bra grund för läs och skrivutvecklingen. Vid språklig träning använder vi oss bland annat av sagor, ordlekar, sång och musik – med grunden ifrån Bornholms modellen.

Barnen uppmuntras till daglig rörelse i uteleken. Till skolgården hör vår egen skog där barnen utvecklar sin motorik på ett naturligt sätt. Barnen deltar i skolans gemensamma kompisdagar/ temadagar och friluftsdagar. Simundervisning i badhuset sker vid några tillfällen under året.

Det viktigaste förskoleklassen ska prägla är glädje, värme och lekfullhet.   

 

Senast granskad 09 februari 2021.