Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information. 

V-Dala överförmyndarkansli
Klicka här för att ta del av öppettider och kontaktuppgifter

 

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Del av Boken 4

Granskning äger rum 21 juni -
19 juli 2021

Handlingar i PDF-format

Anslogs av: Maria Edwardsson

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Västmanland-Dalarna miljö-och byggnadsförvaltning

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Jenny Ljungdahl

Underrättelse om granskning

Detaljplan för område norr om 
väg 70 i Åsbo

Granskningen äger rum 12 juli - 
6 augusti 2021

Handlingar i PDF-format

Anslogs av: Maria Edwardsson