Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Industriområde norr om Horndal

Samråd äger rum 17 januari -
28 februari 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof