Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Landstingshuset, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens personalutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anders Kilström

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Del av Djäknehyttan 1:14 m fl

Granskningen äger rum 11 mars -
1 april 2019.

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Strandbacksvägen 7

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anneli Österhof Korhonen

Anslag

Sammanträde:

Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Landstingshuset, Falun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Valnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Christina Hardyson

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsens individutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsensarbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:

Anslag

Sammanträde:

Språktolknämnden i Dalarna

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Gamla stadshuset, Borlänge kommun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträde 25 mars 2019 klockan 19:00, Fors Folkets hus

Se föredragningslista och handlingar