Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information. 

V-Dala överförmyndarkansli
Klicka här för att ta del av öppettider och kontaktuppgifter

 

Anslag

Sammanträde:

Individnämnden

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Inbjudan till samråd

Detaljplan för kvarteren Enen och Eken 

Samråd äger rum 16 november – 20 december 2020

Handlingar i PDF-format

Anslogs av: Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Strandbacksvägen 7

Digital förvaringsplats:

Anslag

Sammanträde:

Språktolknämnden i Dalarna

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Gamla Stadshuset, Borlänge kommun

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Inbjudan till samråd

Upphävande av del av detaljplan "Byggnadsplan för KARLBO m fl fastigheter"

Samråd äger rum 26 oktober -
30 november 2020

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Prästgatan 50

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Helene Eriksson

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsens arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Inbjudan till samråd

Ändring av detaljplan för Älvnäsområdet och upphävande av del av stadsplan för Avesta, S174 

Samråd äger rum 9 november – 14 december 2020

Handlingar i PDF-format

Anslogs av: Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens arbetsutskottt

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Sara Dahlin

Anslag

Sammanträde:

Bildningsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förvaltningskansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anna Kastberg

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds arbetsutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli, Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg