Avesta kommuns anslagstavla

Som kommunmedlem kan du överklaga när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut som inte följer gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Läs mer om överklagan här eller ring till Servicecenter (0226-64 50 00) för mer information.

 

Anslag

Sammanträde:

Omsorgsstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Omsorgsförvaltningens kansli

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Åsa Lantz

Anslag

Sammanträde:

V-Dala miljö- och byggnadsnämnd

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Strandbacksvägen 7

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Anneli Österhof Korhonen

Inbjudan till samråd

Detaljplan för Del av Djäknehyttan 1:14 m fl

Samrådet äger rum
21 december 2018 - 1 februari 2019

Handlingar i pdf-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsen

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Britt-Marie Färje

Anslag

Sammanträde:

Kommunstyrelsens personalutskott

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Kommunkansliet

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Maria Hellgren

Anslag

Sammanträde:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion

Datum:

Anslag sattes upp:

Anslag tas ned:

Fysisk förvaringsplats:

Förbundets kansli Avesta

Digital förvaringsplats:
Anslogs av:

Ingeborg Forsberg

Inbjudan till Samråd

Detaljplan för Område söder om Lönngränd

Samrådet äger rum
26 november 2018 - 14 januari 2019

Planhandlingar i PDF-format

Anslogs av: Anneli Österhof Korhonen