Våld i nära relationer

Utsätts du för slag, hot, trakasserier eller kontroll från din närstående?

Det finns hjälp att få, och du är inte ensam. Tusentals människor i Sverige utsätts för psykisk och fysik våld i en nära relation.
Att leva i en relation där man blir slagen och kränkt är ett allvarligt hot mot hälsa och säkerhet.
Förutom de fysiska skador som kan uppstå lever den som är utsatt för våld i en stressad situation som ofta får stora konsekvenser för den psykiska hälsan.
Det är aldrig ditt fel att du blir slagen.
Den som slår har alltid ansvar för de slag som utdelas.

Olika psykologiska mekanismer kan göra att du tar på dig skuld och skäms. Det gör det svårare att söka hjälp. Många behöver hjälp och stöd från andra för att klara av att lämna den som utövar våldet och bygga upp en egen tillvaro. Det finns hjälp att få.

Omsorgsförvaltningens uppdrag

Socialtjänsten i Avesta måste hjälpa dig som utsätts för våld i nära relationer. Om du vill få råd eller information om vilken hjälp som finns att få för just dig behöver du inte berätta ditt namn, utan kan välja att vara anonym. Om du sedan bestämt dig för vad du vill göra och ansöker om ett visst stöd måste du dock berätta ditt namn. Socialtjänsten kan hjälpa dig med bland annat:

  • Rådgivning och stöd för att du ska kunna förändra din situation
  • Praktisk och ekonomisk hjälp i en akut situation
  • Tillfälligt skyddat boende
  • Stödsamtal till barn som bevittnat våld i nära relation 

Du har rätt att ha en egen samtalskontakt och du kan aldrig tvingas till att ha samtal tillsammans med den som utsätter dig för våld. Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

  I alla akuta situationer: ring 112 

 

Här kan du också få information, råd och stöd

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Deras uppgift är att lyssna, ge dig professionellt stöd och upplysa om var du kan få hjälp. De har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du ringer dit gratis och ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se Tel: 020-50 50 50.

 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid. De arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Läs mer på www.nck.uu.se

Polisens informationskampanj

Barnens rätt i samhället (BRIS)

Granskad den 18 mars 2016

Barn, familj och vuxenenheten, Johanna Hildensjö

tel: 0226-64 55 28 eller reception tel: 0226-64 53 44
E-post: johanna.hildensjo@avesta.se

 

Ekonomienheten, Marie Eklund

tel: 0226-64 53 34 eller reception tel: 0226-64 53 44
E-post: marie.eklund@avesta.se

Ansvarig nämnd/styrelse