Stöd vid missbruksproblem

Barn och ungdomar

Vid Höjden som finns på Kungsgatan 2 (ingång bredvid Kinarestaurangen), arbetar vi med ungdomar och unga vuxna som har problem med missbruk (alkohol, narkotika med mera) eller har andra svårigheter.

Vi arbetar för att du som ungdom och har problem ska kunna växa upp under trygga förhållanden och få det stöd du behöver. Är du förälder och har tonåring med problem är du också välkommen att ringa oss för råd och stöd.

Du når Höjden via telefon 0226-64 50 75 eller 64 50 85.

Ring oss - här försöker vi hjälpa dig!
Höjden vänder sig till dig som har missbruksproblem och är 13 år eller äldre.

 

Vuxna

Vi erbjuder behandling för både kvinnor och män i grupp men också enskilda motivations och behandlingssamtal.
Vi har också ett stödboende inom vår verksamhet.

Flera inblandade

Missbruk av alkohol och droger är en fråga som berör flera myndigheter, verksamheter och organisationer.
Enligt Socialtjänstlagen har dock socialtjänsten ett särskilt ansvar både när det gäller förebyggande insatser och för att den enskilde missbrukaren får det stöd och den vård och behandling som han eller hon är i behov av, råd, stöd och motivationsarbete ingår också.
Stödet omfattar även missbrukarens anhöriga.

 

Granskad den 18 mars 2016


Enhetschef
Telefon: 0226- 64 53 88
Du når oss säkrast på telefontid.
Måndagar, Onsdagar, Torsdagar, Fredagar, klockan 8.30-9.30, Tisdagar klockan 13.15-14.30

E-post: omsorg@avesta.se

Ansvarig nämnd/styrelse

Relaterad information