Stöd vid kriser i livet

Kriser kan drabba de allra flesta någon gång i livet om vi utsätts för allvarliga psykiska påfrestningar. De kan bero på att en nära anhörig dör, att man upplever en katastrof eller att något oförutsett inträffar. Krisen är både en reaktion på det som hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om en kris inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Kris är ett uttryck som ibland används lite slarvigt när något känns dåligt. Det heter att vi "krisar" lite nu och då när livet känns motigt, men en kris är mycket mer än så.

Kris i sin rätta betydelse innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet.

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en separation, en anhörigs sjukdom eller ett hot om uppsägning. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom på egen hand med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när man är mitt uppe i den.

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när en tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar och händer det då något som upplevs som extra jobbigt har man sämre förutsättningar att hantera det.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade dödsfall, sjukdom, otrohet, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Det oväntade drabbar en som ett knockoutslag. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet men en del kan åtminstone under en tid också behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt.


 

Granskad den 04 juni 2015