Stöd till konsumenter

Konsumentrådgivaren kan ge dig information om vilka rättigheter och skyldigheter du har vid ett köp. Rådgivningen kan handla om:
• råd när du tänker köpa något eller ingå ett avtal
• hjälp att tolka lagar och avtal
• råd och medling om en tvist uppstår
• råd till näringsidkare

 

Lagar och regler 

 
Det finns många lagar och regler för att skydda dig som konsument.

  • Har jag rätt att ångra ett köp och få pengarna tillbaka?
  • Kan jag säga upp ett hyrköp?
  • Får en räkning se ut så här?

Avesta kommuns konsumentrådgivningen, Konsument Avesta, informerar dig om dina rättigheter och skyldigheter.

Öppet köp

Öppet köp innebär att du inom en viss tid kan lämna tillbaka varan och få igen pengarna.

Bytesrätt innebär att du kan lämna tillbaka varan och välja en annan
i stället. Ibland erbjuds du ett tillgodokvitto.

Det finns ingen lag som ger dig rätt att få öppet köp eller bytesrätt. Varje butik bestämmer själv sina regler så fråga alltid vad som gäller innan du betalar. Den lagliga ångerrätten finns inte när du handlar i butik. Se distans- och hemförsäljningslagen när det gäller ångerrätten.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. Lagen handlar framförallt om vilka krav du kan ställa på säljaren om det är fel på en vara eller om den levereras för sent.

Spara alltid kvittot. Då kan du styrka ditt köp när du kontaktar säljaren. Som konsument har du tre år på dig att reklamera en vara. Det finns även något som heter sex-månaders regeln. Den innebär att ett fel som uppstår inom sex månader efter köpet antas vara ett ursprungligt fel, om inte säljaren kan motbevisa detta.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när du som privatperson låter en näringsidkare utföra ett arbete på en sak eller utföra arbete på din fastighet eller förvara en sak åt dig. Det kan handla om reparationer, underhåll, installationer eller småhusentreprenader. Förvaring innebär att näringsidkare tar på sig att förvara en sak åt dig, till exempel magasinering  av möbler eller förvaring av kläder i bevakad restauranggarderob. Som konsument har du tre år på dig att reklamera en tjänst.

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslaget ger dig skydd bland annat när du handlar på internet. Lagen gäller distansavtalsom till exempel köp via internet, postorder och telefonförsäljning, men den gäller även hemförsäljning. Ett distansavtal är när du och säljaren inte träffas personligen.
Vid hemförsäljning och distansavtal har du 14-dagars ångerrätt.

Marknadsföringslagen

För att du som konsumet ska slippa bli lurade av oseriös marknadsföring finns en marknadsföringslag. Lagen ska motverka oriktiga påståenden, oetiska metoder, vilseledande uppgifter och andra ojusta grepp i reklamen. Lagen ställer också krav på att viktig information ska finnas med i annonser och annan marknadsföring. Om du stöter på marknadsföring som du tycker inte följer lagen finns det olika sätt att anmäla detta. Ta kontakt med Konsument Avesta, så får du veta mer.

Prisinformationslagen

Lagens är till för att konsumenterna ska få god information om priser. Lagen gäller för näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet säljer varor och tjänster direkt till konsumenterna. Huvudregeln är att priset ska anges när en näringsidkare marknadsför varor och tjänster.

Reklamationer

Om du upptäcker att det är fel på en vara eller tjänst ska du klaga hos säljaren. Gör en reklamation (klaga), så fort du upptäckt felet. Säljaren är inte ansvarig för fel som reklameras senare än tre år efter köpet, om det inte finns en garanti som gäller längre. Gäller det arbete på fast egendom (hus, villa) är reklamationstiden 10 år. Om du inte kan lösa problemet med säljaren kan du kontakta Konsument Avesta. Vi kan också hjälpa dig med en anmälan till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Du kan även göra en anmälan direkt till Allmänna reklamationsnämnden.

Granskad den 15 december 2014

Kontaktperson
 
Elisabeth Falk, konsumentrådgivare
Telefon: 0226-64 55 32 torsdagar Drop in på biblioteket 10.00-12.00, 13.00-15.00.
Telefontid fredagar 10.00-12.00 besök bestäms via telefon
E-post: konsument@avesta.se

Besöksadress:
Omsorgsförvaltningen
Markusgatan 25
Avesta

Postadress:
Omsorgsförvaltningen
Box 23
774 21 Avesta

Ansvarig nämnd/styrelse