Lättläst

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder olika stödinsatser för personer med funktionsnedsättning som till exempel ADHD, Asbergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom.

För att få stöd och hjälp måste du göra en ansökan, därefter gör socialtjänsten en utredning och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till och i vilken omfattning.


Du kan alltid vända dig till någon av kontaktpersonerna för att diskutera dina frågor, funderingar och för att få hjälp med din ansökan.


 

Läs mer om "Tillgänglighet i vårt Avesta"

Granskad den 17 augusti 2015

Kontakt

Handläggare
Telefon: 0226-64 54 94, 0226-64 54 91 eller 0226-64 55 87  med varierande telefontider

Besöksadress:
Markusgatan 25
Avesta
Telefon växel: 0226-64 50 00
E-post: omsorg@avesta.se


Postadress:
Avesta kommun
Omsorgsförvaltningen
Box 23
774 21 Avesta

Ansvarig nämnd/styrelse