Kontaktuppgifter när du behöver akut hjälp

Polisen

Telefonnumret till Polisen är 114 14 (utan riktnummer).
Vid akuta ärenden ska du alltid ringa larmtelefonnumret 112.
Läs mer på Polisens webbplats

Om du befinner dig utomlands ska du ringa +46 77 114 14 00.

Socialtjänsten

Socialtjänsten ger information om hjälp och stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld.
Telefonnumret till Socialkontorets reception är 0226-64 53 44

Socialjour

Efter kontorstid når du Socialtänstens socialjour via larmtelefonnumret 112.

Beredskapen gäller ärenden som rör barn och ungdom, familjerelaterat våld och akut omhändertagande enligt lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM).

Hälso- och sjukvården i Avesta

Telefonnumret till Sjukvårdsrådgivningen är 1177. 

Till 1177 kan man ringa dygnet runt och få råd av en sjuksköterska eller hjälp med att hitta rätt i vården. På 1177.se finns råd om vård från Sveriges landsting.

Vårdcentraler i Avesta

Telefonnumret till Avesta vårdcentral är 0226-49 62 70
Avesta vårdcentrals webbplats

Telefonnumret till Avestahälsans vårdcentral är 0226-800 70
Avestahälsans Webbplats

Telefonnumret till Vårdcentral Koppardalen är 0226-48 90 00
Vårdcentral Koppardalens webbplats

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen

Telefonnumret till Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Avesta är 0226-49 63 31
Psykiatriska öppenvårdsmottagningens webbplats

Brottsofferjouren

Telefonnumret till Brottsofferjouren, BOJ, i Avesta är 0240-104 70
Brottsofferjourens webbplats

Rädda barnens föräldrastödstelefon

Telefonnumrets till Rädda Barnens föräldrastödstelefon är 020-786 786

E-postadress till föräldramejlen: foraldrar@rb.se 

BRIS (Barnens rätt i samhället)

Telefonnumret för barn och unga som ringer till BRIS är 116 111
Telefonnumret till BRIS Vuxentelefon- om barn är 077-150 50 50
BRIS webbplats

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till IVO:s barn- och ungdomslinje för att fråga om sina rättigheter, berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.
Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

IVO:s hemsida

Nationell stödtelefon mot våldsbejakande extremism

Telefon 020 – 100 200

Stödtelefonen är öppen vardagar mellan 09.00-15.00. Övrig tid går det att tala in på en telefonsvarare.

Syftet med stödtelefonen är att stödja de människor som känner oro inför att någon är på väg att dras in våldsbejakande extremism. 

De personer som bemannar telefonen har kompetens att tala med, bemöta och råda dem som ringer. Alla som ringer kan vara anonyma.

Till stödtelefonen kan alla ringa, till exempel föräldrar, lärare, fritidspersonal eller annan  som kommer i kontakt med främst ungdomar som riskerar att radikaliseras och involveras i extremism.Stödtelefonen drivs av Röda korset på uppdrag av Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

da korset

Jourhavande kompis

Kris- och våldsmottagning för män

Telefonnumret till Kris- och våldsmottagningen för män är 023-83 150
Kris- och våldsmottagningens webbplats

Författare
Eva Holmqvist
Granskad den 18 mars 2016

Ansvarig nämnd/styrelse