Barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara så ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112 och begära att få bli kopplad till Dalarnas gemensamma socialjour i Borlänge. Jouren har öppet under ICKE kontorstid vardagar och helger. Under kontorstid kontaktas socialtjänstens reception på telefon: 0226-64 53 44.

En anmälan kan också göras via E-post: omsorg@avesta.se.
Denna anmälan kan inte garanteras anonymitet eftersom uppgifter om avsändaren framkommer i ett mail.
Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan också vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där prata om vilka möjligheter som kan finnas till hjälp.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personalen på socialtjänsten om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.
Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som gjort anmälan.

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, t ex inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden. Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den ärendet rör.

Granskad den 02 augusti 2013

Ansvarig nämnd/styrelse