Stöd till barn, unga och föräldrar

Här finns information som riktar sig till familjer. Det kan gälla olika stödinsatser enligt socialtjänstlagen för barn och förälder.

 • Råd och stöd på socialtjänsten

  Råd och stöd på socialtjänsten
 • Skilda världar

  skilsmässa
 • Fältorganisationen

  Vi i Fältorganisationen, i Avesta kommun, är tre så kallade fältare. Du kan känna igen oss på jackor och tröjor där det står FÄLTARE. Vi fältare jobbar uppsökande och förebyggande bland ungdomar i hela Avesta kommun, främst de som är mellan 13-20 år.
  Läs mer om fältorganisationen här
 • Barn ringer med mobiltelefon.

  Kontaktuppgifter när du behöver akut hjälp

  Beroende på vad det gäller, och vilken tid på dygnet det är, kan du kontakta olika myndigheter för att få hjälp. I nödsituationer kan du alltid ringa 112.
  Läs om vilka du kan kontakta när du behöver akut hjälp.
 • Barn lutar huvudet mot bord.

  Psykisk ohälsa hos barn och unga

  Alla människor kan må psykiskt dåligt ibland. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.
  Läs mer om hjälp vid psykisk ohälsa.
 • Ung söker stöd hos vuxen.

  När barn och ungdomar behöver stöd

  Om någon är orolig för hur ett barn eller en ungdom har det kan de höra av sig till oss på socialtjänsten. Det kan vara vem som helst, mamma, pappa, granne eller kompis. Du kan själv ta kontakt med oss för att du behöver prata om något som känns jobbigt.
  Läs mer om stöd till barn och unga.
 • Man ringer.

  Barn som far illa

  Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten.
  Läs mer om barn som far illa.
 • Ung man dricker ur flaska.

  Höjden

  Till oss kan du vända dig om du: har problem med alkohol eller andra droger , har en anhörig med alkohol- eller annan drogproblematik , behöver hjälp, råd och stöd med något som oroar och bekymrar dig
  Läs mer om Höjden.
 • 112

  Socialjour

  Till socialjouren kan privatpersoner och myndigheter ringa vid akuta nödsituationer, som inte kan vänta till nästa vardag när den ordinarie socialtjänsten har öppet. För att komma i kontakt med socialjouren, ring 112.
  Läs mer om Socialjouren.
 • Avestamodellen 2.0 - Samverkan för stöd till elever

  Avestamodellen är en kommunövergripande satsning inom förskola, grundskola och gymnasieskola, för barn/elever i behov av särskilt stöd.
  Läs mer om Avestamodellen 2.0
 • Mamma som dricker.

  Linus barn- och ungdomsstöd

  Linusgrupperna är till för dem som är barn eller tonåring och har en nära anhörig som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger. Verksamheten samordnas av Grytnäs Församling i samarbete med socialtjänsten och skolan inom Avesta kommun.
  Läs mer om Linus barnstöd
 • Jordglob

  Adoption

  När du vill ansöka om att adoptera barn vänder du dig till kommunens Familjerätt som finns inom Socialtjänsten. För att få ta emot ett barn för framtida adoption krävs omsorgsstyrelsens medgivande. Beslutet grundar sig på en utredning som görs av familjerättssekreterare.
  Läs mer om adoption.
 • Familjehem

  Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar. Ibland kan problemen mest ha med föräldrarna att göra; det kan till exempel röra sig om missbruk eller sjukdom. Det kan också handla om den unges eget beteende, med exempelvis missbruk eller lagöverträdelse, som gör att han eller hon behöver byta miljö.
  Läs mer om familjehem
 • Pojke och man.

  Kontaktperson och stödfamilj

  Att få stöd genom kontaktperson/stödfamilj innebär att ett barn eller ungdom med viss regelbundenhet får träffa en kontaktperson eller stödfamilj.
  Läs mer om kontaktperson och stödfamilj
 • Barn slits mellan föräldrar.

  Familjerätt

  Har ni som föräldrar svårt att komma överens i vårdnads- och umgängesfrågor som gäller ert/era barn?
  Läs mer om familjerätt
 • Två håller hand.

  Familjerådgivning

  Kommunen ansvarar för att erbjuda familjerådgivning, och vänder sig till alla vuxna par.
  Läs mer om familjerådgivning
 • Blivande föräldrar.

  Familjecentrum

  Familjecentrum är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn (under 6 år). Här samverkar flera yrkeskategorier från kommun och landsting kring förebyggande och stödjande insatser för familjer med barn.
  Läs mer om familjecentrum
 • Små och stora fötter i kängor.

  Familjebehandling

  Familjebehandling innebär: Arbete med familjer i behov av förändring i sin livssituation och sitt beteende.
  Läs mer om familjebehandling
Granskad den 14 maj 2014

Kontakt

Omsorgsförvaltningen
Reception, tel. 0226-64 53 44
Besöksadress: Markusgatan 25, Avesta

Bildningsförvaltningen
Centrala elevhälsan, tel. 0226-64 54 14
Besöksadress: Kungsgatan 32, 2tr., Avesta

Avesta kommun, tel. växel, 0226-64 50 00

Ansvariga nämnder/styrelser