Äldre eller i behov av stöd

Här finns information samlad om olika former av stöd du kan få från kommunen.
Det kan vara när du blir äldre och krafterna avtar.
Det kan gälla dig som drabbats av en sjukdom eller skada,
eller som har en funktionsnedsättning.

Det kan också gälla dig som har ett problem i familjen,
bekymmer med ekonomin eller som berörs av missbruk.

Granskad den 18 maj 2015

Ansvarig nämnd/styrelse

Relaterad information


Hur överklagar du kommunens beslut
Äldreguiden - jämför kvaliteten:http://www.socialstyrelsen.se/jamfor/aldreguiden/jamfor
Öppna jämförelser: http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorgochhemsjukvard

För dig med lantbrevbärare, och som är över 80 år eller har funktionsnedsättning:
Få posten till tomtgränsen eller ytterdörren: http://www.pts.se/sv/Privat/Post/Tjanster-for-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning/

Politiska riktlinjer

Dokument

Mer information om Socialtjänstlagen hittar du här.