Lättläst

Sekretess och personuppgifter

Personuppgiftslagen, PuL, finns till för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.
Många av de uppgifter som finns registrerade hos en kommun är offentliga - alla kan begära att få läsa dem. Men det finns också en hel del uppgifter där det inte är så - där det gäller sekretess. Det är sådana uppgifter som kan skada människors integritet, och vilken typ av uppgifter det gäller står i Sekretesslagen.

Ett exempel på när sekretess gäller är när du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret. Då är dina uppgifter sekretessbelagda uppgifter enligt sekretesslagen sjunde kapitlet, paragraf  fyra (7 kap § 4). All personal på vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

Även på andra förvaltningar finns det tillfällen och ärenden där dina uppgifter skyddas av Sekretesslagen.
 

Granskad den 04 juni 2015

Vill du ha information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Avesta kommun är du välkommen att begära ut information om det.

Relaterad information