Fonder

Avesta Kommun har fått i uppdrag att förvalta olika fonder. Utdelningen ur vissa av fonderna beslutas av omsorgsstyrelsen, i respektive fond finns bestämmelser om hur pengar ur fonderna ska användas.

Följande fonder finns:

Avesta Kommuns stiftelse för behövande barn och ungdomar - Samfond 1:

Pengar ur fondens avkastning kan sökas av föräldrar/vårdnadshavare till behövande barn och ungdomar mantalsskrivna i Avesta kommun. Du kan inte ansöka om medel ur fonden till sådant som ska bekostas med allmänna medel. Ansökan till fonden ska vara kommunen tillhanda senast den 1 oktober och utdelning beslutas av omsorgsstyrelsen i december varje år.

Avesta kommuns stiftelse för behövande – Samfond 2:
Pengar ur fondens avkastning kan sökas av behövande vuxna mantalsskrivna i Avesta kommun.
Du kan inte ansöka om medel ur fonden till sådant som ska bekostas med allmänna medel. Ansökan till fonden ska vara kommunen tillhanda senast den 1 oktober och utdelning beslutas av omsorgsstyrelsen i december varje år.

Albert & Maria Törners fond:
Pengar ur fondens avkastning kan sökas av behövande vuxna mantalsskrivna i Avesta kommun. Ansökan till fonden ska vara kommunen tillhanda senast den 1 oktober och utdelning beslutas av Omsorgsstyrelsen i december varje år. 

Blankett för ansökan till "Avesta kommuns stiftelse för behövande barn och ungdomar" finns att hämta här eller kan rekvireras per telefon 0226/64 53 44.

 

Blankett för ansökan till "Avesta kommuns stiftelse för behövande"
finns att hämta här
eller kan rekvireras per telefon 0226/64 53 44.

 

Blankett för ansökan till "Albert & Maria Törners fond"
finns att hämta här
eller kan rekvireras per telefon 0226/64 53 44.

Författare
Eva-Lena Hansson
Granskad den 24 juli 2015

Ansvarig nämnd/styrelse