Ekonomiskt stöd

 • Omsorgsförvaltningens föreningstöd

  Omsorgsförvaltningens föreningstöd
 • Aktivitetsstöd för landsbygdsutveckling.

  Med utgångspunkt från Avesta kommuns landsbygdsutvecklingsprogram kan goda idéer om berikande aktiviteter för att göra bygden än mer attraktiv erhålla ekonomiskt stöd. Stödet till lokala utvecklingsaktiviteter är avsett för små initiativ av stor betydelse för människors och byars/orters utveckling. Stora projekt kan få vägledning att finna eventuell medfinansiering från andra program.
  Läs mer om aktivitetsstöd.
 • Dödsboanmälan

  När en person har avlidit ska normalt bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter insändas till skatteverket för registrering.
  Läs mer om bouppteckning,dödsboanmälan
 • Föreningsbidrag

  Här kan du hämta dokument för olika ansökningar, bidrag och regler som gäller för föreningarna.
  Läs mer om föreningsbidrag.
 • Projektmedel för landsbygdsutveckling - Leader

  Nuvarande programperiod är på väg mot sitt slut, och sista beslutande möte äger rum den 4 september 2013. Vid årsskiftet till 2014 är det meningen att den nya programperioden som löper fram till 2020 ska påbörjas. Många pågående projekt kommer att fortsätta löpa under 2014, men några nya projektpengar och någon ny utvecklingsplan för vårt geografiska Leader-område i nedre Dalälven finns inte än så länge. Vi inväntar information och direktiv från Jordbruksverket och Länsstyrelserna.
  Läs mer om att söka projektmedel från Leader.
 • Budget- och skuldrådgivning

  Rådgivningen är till för att hjälpa och stödja dig så du kan hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem. Budget- och skuldrådgivaren arbetar tillsammans med dig för att vägleda och stötta dig att få en bra lösning på de problem som uppstått.
  Läs mer om budget- och skuldrådgivning.
 • Ekonomiskt bistånd

  Har du ekonomiska problem och vill söka ekonomiskt bistånd(socialbidrag)? Efter kontakt får du en tid hos en mottagningssekreterare och information om vilka uppgifter du behöver ha med dig för att vi på rätt sätt ska kunna bedöma dina behov.
  Läs mer om socialbidrag
 • Överförmyndare

  Överförmyndaren finns för att ge stöd och hjälp till de människor som har behov av god man eller förvaltare. Överförmyndaren har också hand om en del förmyndarskapsärenden.
  Läs mer om vad Överförmyndarnämnden gör.
Författare
Jan Olofsson
Granskad den 03 augusti 2015

Ansvariga nämnder/styrelser