Polisen informerar

Avesta kommun och lokalpolisområde Falun-Avesta har undertecknat en samverkansöverenskommelse för att främja det brottsförebyggande arbetet och öka tryggheten i Avesta kommun. En del av överenskommelsen innebär att kommunpolisen, Thomas Nordström, informerar om aktuella händelser, tips och råd på kommunens hemsida. Informationen uppdateras varje månad, men ibland oftare vid aktuella händelser.

Överenskommelsen i sin helhet kan du läsa här!

Februari 2017

Överfallen i Högbo

I tisdags åtalades mannen som misstänks för överfallen i Högbo. Huvudförhandlingen, dvs. rättegången, beräknas pågå under flera dagar innan dom kan meddelas i målet.

Inbrott i södra Dalarna i slutet av 2016

I tisdags åtalades de tre männen som misstänks vara delaktiga i den inbrottsvåg som drabbat södra Dalarna.

Vad innebär det att åtal är väckt i ärendena?

Att åtal är väckt innebär att åklagaren anser att det finns tillräcklig bevisning för att brottet ska tas upp i domstol (rättegång). Under rättegången gör tingsrätten bedömningen om det finns tillräckliga bevis för att de misstänkta ska kunna dömas för de brott de står åtalade för.

Det är åklagaren som måste bevisa att de misstänkta är skyldiga och att det är ställt utom rimligt tvivel. Efter att rättegången är klar talar tingsrätten om när dom kommer att meddelas. Tingsrätten måste först överlägga och gå igenom allt som kommit fram under rättegången, för att kunna meddela om de misstänkta ska frias eller fällas och vilken påföljd (straff) som ska utdömas.   

 

Januari 2017

Inbrottsvågen södra Dalarna

De tre män som tidigare greps misstänkta för delaktighet i villainbrotten i länet är fortsatt häktade. Ny häktningsförhandling kommer att ske under nästa vecka.  Men glöm inte att flest villainbrott sker under årets mörkaste månader och att man fortfarande bör vara extra vaksamma.

Häktning

Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, vid så kallad utredningshäktning ska åtal väckas inom 7 dagar. Häktningstiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen. Till exempel på grund av att fler utredningsåtgärder behöver ske innan åtal kan väckas. När en häktning ska förlängas sker en s.k. omhäktning.

 

Nedlagd förundersökning (brottsutredning/polisanmälan)

Tänk på att en nedlagd utredning i egentlig mening är ”vilande”. Den kan när som helst tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter eller bevis som kan driva ärendet vidare. Detta så länge brottet inte är preskriberat.

Polisen väljer ofta att inte inleda utredning överhuvudtaget i de fall där det är uppenbart att brottet inte går att utreda eller t.ex. när prognosen för en fällande dom bedöms vara obefintlig.  Fler nedläggningsgrunder beskrivs i rättegångsbalken 23 kap. I slutändan handlar det mycket om att använda resurserna effektivt.

Envarsgripande

Vem som helst i Sverige (envar) har rätt att ingripa mot brott enligt rättegångsbalken 24 kap. 7 § och lagen (1964:167) med särkskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 35 §.  

Bestämmelserna ger dig under vissa förutsättningar rätt, men inte skyldighet att ingripa mot brott.

Rätten gäller endast när fängelse ingår i straffskalan och när gärningspersonen blir påkommen eller flyr från brottsplatsen. Du får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall så snart som möjligt överlämnas till närmaste polis. 

Tänk på att inte ingripa handgripligen om du inte är säker på du kan övermanna gärningspersonen. Du riskerar själv att mötas med våld.

Nödvärnsrätt

Du har under vissa omständigheter rätt enligt brottsbalkens 24 kap 1 § att använda våld för att freda dig själv eller hjälpa någon annan. Våldet får inte vara uppenbart oförsvarligt. Rätten tar bl.a. hänsyn till vad angreppet består i och vad som ska försvaras.

Rätt till nödvärn föreligger mot
1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,
2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller
4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458)

 

Extra insatt information angående inbrott! (2016-12-09)

Den inbrottsvåg som drabbat Avesta-Hedemora fortsätter. Polisen arbetar för att så snart som möjligt få fram en misstänkt gärningsperson.  

Inbrotten har skett i villor, garage och bilar. Även under dagtid.  

Jag uppmanar er att vara extra vaksamma och att ni tipsar polisen om iakttagelser. Se blankett som kan används som stöd.  

Några brottsförebyggande tips i vardagen (www.samverkanmotbrott.se)

 • Meddela dina grannar när du reser bort och be dem hålla extra koll.
 • Be någon skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön.
 • Be grannen att parkera bilen på er tomt samt lägga sopor i din soptunna så att den inte står tom.  
 • Märk stöldbegärlig egendom, gärna med märk-DNA. Fråga ditt försäkringsbolag.
 • Använd timer på lampor och radio.
 • Utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 • Be någon tömma posten, alternativt ha en stor och låst brevlåda.
 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på sociala medier (Facebook m.m.) när du reser bort. Tänk också på att många tjänster geotaggar dina inlägg.
 • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.

 Stöldbegärlig egendom

 • Kontanter och smycken (ädelmetall)
 • Pass
 • Matsilver, alkohol, armbands- och fickur
 • Dyrbar mindre elektronik, datorer, kameror
 • Konst, antikviteter och samlingar
 • Mobiltelefoner, surfplattor och liknande
 • Dyrare kläder och äkta mattor
 • Vapen
 • Dyrbara musikinstrument

 

Information december månad:

Polisorganisationen

I den nya polisorganisationen har nu ”Nyläge 2” inträtt vilket betyder följande; Avestapolisen tillhör organisatoriskt lokalpolisområde Falun, och lokalpolisområdena i Dalarna ser nu ut så här:

·         Lokalpolisområde Borlänge, kommunerna: Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Gagnef

·         Lokalpolisområde Falun, kommunerna: Falun, Avesta, Hedemora

·         Lokalpolisområde Mora, kommunerna; Mora, Malung/Sälen, Orsa, Vansbro, Älvdalen, Leksand, Rättvik

Därför kan signalement vara knapphändiga!

Ibland diskuteras anledningen till varför polis inte lämnar ut signalement på misstänkta gärningspersoner, här presenteras anledningarna varför:

• Att lämna ut signalement är förknippat med risker att förstöra för den fortsatta utredningen och den kommande rättegången. 

 • Vittnens beskrivningar skiljer sig ofta åt, trots att de sett samma person.

• Ibland har den brottsdrabbade svårt att minnas.  

 Brottsförebyggande tips inför den kommande julhandeln! 

Trängsel gynnar ficktjuvar och bedragare. Skydda därför din bankkortskod och förvara plånbok eller bankkort svåråtkomligt.

 Se upp för blufföretag, falska annonser och erbjudanden på Internet. Gör lite efterforskningar om företaget/webbsidan innan du handlar.  

Om du drabbas: Gör en polisanmälan via 114 14 eller på polisen.se.

Tips om all typ av brottslighet lämnas också via 114 14. Du behöver inte uppge ditt namn

Vid frågor om Avesta kommuns brottsförebyggande arbete:

Erica Dahlin, utredare och samordnare Lokala BRÅ. e-post erica.dahlin@avesta.se tel: 0226-645096

Granskad den 09 december 2016