Säkerhet & Kriser

Kommunen arbetar för att Avesta ska vara tryggt att bo och vistas i. När det trots allt inträffar sådant som påverkar många människor i Avesta kommun, har kommunen planer för hur händelserna ska hanteras för att det ska bli så lite skador som möjligt.

I menyn hittar du bland annat information om hur kommunen arbetar förebyggande och i kriser. Du får veta mer om vad du själv kan göra och hur du får hjälp.

Gäller det sjukdom ska du vända dig till Landstinget Dalarna.

 

Kontakt

Kommunkansliet

Ansvarig nämnd/styrelse

Relaterad information

krisinformation.se hittar du det senaste om den nationella krisberedskapen, och om eventuella pågående, nationella kriser.

På YouTube kan du se filmer som myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram.

Tips om det mesta som rör din egen säkerhet i vardagen hittar du här.

Dokument

Kommunens styrande dokument om säkerhet.