Nyheter
14 februari 2017

Utbildning om lågaffektivt bemötande

Utbildningen vänder sig till personal i förskolan och kommer att ske i Avesta parken vid tre olika tillfällen 17/2, 17/3 och 11/9.

Målet med utbildningen är att deltagarna såväl teoretiskt som praktiskt ska ha utökat sina kunskaper om lågaffektivt bemötande i förhållande till förskolans vardag och att de fått praktiska kunskaper i hur man kan hantera utmanande situationer där barn uttrycker stress och frustration genom ilska och utagerande. Fokus ligger på förståelse, bemötande, anpassningar samt metoder för att hantera svåra situationer i stunden. 

Utbildningen är en del i en satsning i Avesta kommun där Bo Hejlskov Elvéns bok Barn som bråkar köpts in till personalen. 

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog samt en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare. Han har lång erfarenhet att handleda och utbilda pedagoger i hantering av problemskapande beteende och har skrivit flera böcker inom ämnet. Hejlskov är medlem i Psykologförbundets etiska råd och var 2013 nominerad till Stora Psykologpriset.

Utbildningsledare är psykolog David Edfelt. Han arbetar med handledning och utbildning till förskolor, skolor och andra verksamheter kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och problemskapande beteende.

Granskad den 14 februari 2017