Nyheter
21 december 2016

Avestasamtalen om infrastrukturens betydelse för ett Sverige i framkant

Flera talare var överens om att det måste till en bättre samverkan för att underhålla och utveckla infrastrukturen i Sverige. Andra heta frågor som diskuterades under dagen var smart industri, digitalisering, kompetens, skatter samt upprustning och underhåll av vägar och järnvägar.

Under fredagen den 16 december anordnades för fjärde gången Avestasamtalen, som är ett forum för industrifrågor. Denna gång låg fokus på infrastrukturen och dess inverkan och värde för basindustrins framtid. Intresset var stort, ca 170 deltagare från näringslivet, politiken, offentlig sektor och fackförbund samlades för att lyssna på bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kommunalråd Lars Isacsson hälsade välkommen med att tala om några saker som gjorts för infrastruktur och tillväxt i kommunen under året. Han nämnde bland annat att det nu är klart med en ny serverhall som etablerar sig i Krångede, Horndal.  Isacsson blickade även framåt och in i den fjärde industriella revolutionen, digitaliseringen, som det kom att pratas en hel del om under dagen.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, inledde Avestasamtalen med att tala om Smart industri. I begreppet Smart industri ingår fyra olika teman: hur Sverige ska säkra en hållbar produktion och kunna följa med i den digitala utvecklingen, att kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och att Sverige ska bli en testplats för innovation. Därtill tog han upp att staten lägger 100 miljarder mer till infrastruktur för ökad konkurrenskraft.

Flera av talarna menade att Sverige behöver konkurrenskraftiga transporter och att alla trafikslag såsom järnväg, väg, flyg och sjöfart behövs för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett konkurrenskraftigt land.  

”En starkare infrastruktur är blodomloppet i Sverige” sa Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Riksdagens Trafikutskott. 

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, talar om att den befintliga infrastrukturen och transportsystem måste användas på ett bättre sätt. Här står hon på plats i Verket, Avesta som var samlingsplatsen för 2016 års Avestasamtal.På bilden syns Lena Erixon, Generaldirektör på Trafikverket.

Erixon förespråkade också längre och tyngre transporter där det är möjligt, både på väg och järnväg. Hon lyfte fram betydelsen av ett omledningsnät på vägarna, så att trafiken kan dirigeras om när oväntade situationer uppstår, exempelvis vid olyckor.

Bland andra Anna-Karin Larsdotter; Transport Manager på ABB, Näringslivets Transportråd Per Bondemark, Karl-Petter Thorwaldsson; ordförande LO och Lena Erixon, tog upp att den befintliga infrastrukturen och transportsystemen måste användas på ett bättre och mer effektivt sätt. Bondemark efterlyste också en striktare uppföljning om vad som sker med pengarna som satsas på infrastrukturen, att det måste till en nationell underhållsplan och att det därtill behövs en snabbfotad beslutsordning. Anders Ferbe, förbundsorförande IF Metall, talade om smart industri och om vikten att kunna transportera på olika sätt.

”Vi vill åt samma håll, med samverkan går det” menar Ferbe. För att förbättra infrastrukturen, bland annat en förbättring av vägar och järnvägar, förespråkar han samarbete mellan företag, kommuner och staten.

Anders Ferbe, en av talarna vid Avestasamtalen, syns här på scenen i Verket Avesta under det att han håller sin presentation. Med i bild syns även K-G Bergström som var årets moderator på Avestasamtalen. Från vänster i bild Anders Ferbe, IF-Metall och K-G Bergström, moderator på årets Avestasamtal.

Eryn Dinyovszky, nordenchef på Yilport, talade om hamnars betydelse för infrastrukturen och tog ett exempel på fallstudien (en metod som ska bidra till djupare kunskaper i området) Stockholm Nord. Stockholm Nord är ett hamn- och spårvägsprojekt, som har för avsikt att bland annat ta bort 3000 lastbilar från vägarna genom att använda ett direktspår för import från hamnstaden Gävle till Stockholm.

K-G Bergström var årets moderator och intervjuade några av dagens talare samt Per Lyrvall; Sverigechef på Stora Enso och Martin Linder; förbundsordförande i Unionen, i en paneldebatt vid fredagens slut. Per Lyrvall avslutade paneldebatten med att ge en eloge till Avesta kommun och kommunalråd Lars Isacsson: ”de ska ha en stor eloge för att de årligen ser till att uppmärksamma basindustrins betydelse för Sverige och för att de lyckas samla så namnkunniga talare och stor publik”.

Avslutande ord av Lars Isacsson som står vid podiet. Paneldebattsdeltagarna från vänster: Martin Linder, Per Lyrvall, Anna-Karin Larsdotter, Per Bondemark och sittandes till höger i bild är K-G BergströmAvslutande ord av Lars Isacsson som står vid podiet. Paneldebattsdeltagarna från vänster: Martin Linder, Per Lyrvall, Anna-Karin Larsdotter, Per Bondemark och sittandes till höger i bild är K-G Bergström

Tanken med Avestasamtalen är att bidra till svensk basindustris fortsatta utveckling. Tidigare samtal har fokuserat på stål-och pappersindustrin, trä-och skogsindustrin samt energifrågans betydelse för basindustrin.

Per Bondemarks presentation

Mikael Dambergs presentation

Eryn Dinyovszkys presentation

Lena Erixons presentation

Anna-Karin Larsdotters presentation

Mer dokumentation av Avestasamtalen kommer att publiceras här senare.

Hela programmet för Infrastrukturkonferensen

Författare
Stina Lundkvist
Granskad den 21 december 2016