Lättläst

Kommunens upphandlingar och inköp

Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet, organisatoriskt underställd kommunkansliet. Enheten ansvarar för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Avesta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Vid de upphandlingar som enheten genomför gäller Lagen om offentlig upphandling(LOU).

Information om aktuella upphandlingar

Författare
Eva Melén
Granskad den 22 januari 2015

Kontaktperson

Robert Carlsson, Upphandlingchef
Telefon: 0226-64 50 27
E-post: upphandling@avesta.se
Besöksadress: Corneliusgatan 18, Avesta
Postadress: Avesta kommun
Upphandlingsenheten
774 81 Avesta

Ansvarig nämnd/styrelse