Lättläst

Kommunens upphandlingar och inköp

Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet, organisatoriskt underställd kommunkansliet. Enheten ansvarar för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Avesta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.

Vid de upphandlingar som enheten genomför gäller Lagen om offentlig upphandling(LOU).

Information om aktuella upphandlingar

Författare
Eva Melén
Granskad den 17 augusti 2016

Kontaktperson

Jonas Köping, Upphandlingchef
Telefon: 0226-64 50 27
E-post: upphandling@avesta.se
Besöksadress: Corneliusgatan 18, Avesta
Postadress: Avesta kommun
Upphandlingsenheten
774 81 Avesta

Ansvarig nämnd/styrelse