Kulturföreningar i Avesta kommun!

Det är dags att söka ”Bidrag för särskilda insatser 2017”. Laddan ner blanketten för ansökan här eller hämta den i Servicecenter på Avesta Bibliotek, Kungsgatan 32, Avesta. 

Ansökan skall inlämnas till Bildningsförvaltningen, kultur, Kungsgatan 32, 774 81 Avesta, senast 2016-11-30.

Vid frågor kontakta oss via tel. 0226-64 58 89 eller maila kultur@avesta.se

Granskad den 31 oktober 2016

Ansvarig nämnd/styrelse