Klagomål, synpunkter och idéer

Du som har synpunkter, idéer eller klagomål kan kontakta Avesta kommun på flera sätt. Du kan använda vårt formulär för synpunkter, idéer eller klagomål, skicka E-post, ringa Avesta kommun växel eller ringa direkt till ansvarig tjänsteman eller politiker.

Du får svar

Alla synpunkter är välkomna, och den eller de som är ansvarig för det du har synpunkter på, kommer att se över ärendet och om så anses nödvändig - göra förändringar/förbättringar. Oavsett vad som händer kommer du att få svar (om du lämnat kontaktuppgifter så att vi kan nå dig).

Författare
Marie Palm
Granskad den 05 september 2013

Kontakt

Avesta kommun
774 81 Avesta

Telefon: 0226-64 50 00

E-post: kommun@avesta.se

Formulär för synpunkter, idéer och klagomål

Relaterad information

Om hur du överklagar kommunens beslut.

E-tjänster

Lämna synpunkter, idéer och klagomål till kommunen.