Kultur, fritid och integration

Under 2016 fick Avesta kommun statligt bidrag för att bedriva integrationsarbete. Kultur- och fritidskontoret fick en del av det bidraget så att föreningar som bedriver kultur- och fritidsverksamhet kunde söka pengar till integrationsprojekt. För närvarande är det inte möjligt att söka pengar för integrationsprojekt. Håll gärna uppsikt då information om eventuella om integrationsmedel för 2017 lämnas här. 

Många föreningar sökte och fått bidrag för olika integrationsprojekt under 2016. På denna sida rapporteras om några av de olika projekten med text och bilder. Läs mer om detta här

Ansvarig nämnd/styrelse