Fritidsgårdar och ungdomshus


Ungdomshuset Qlturhuset
Fritidsgården Blå Villan
Horndals kvartersgård
Öppen sommarverksamhet

Alla ungdomar bör ha tillgång till en riskfri, utvecklande och meningsfull fritid. Vi jobbar med att skapa goda och trygga mötesplatser där duktiga fritidsledare hör, ser och bekräftar ungdomarna. 


Verksamheterna ska ge plats för återhämtning och gemenskap under trevliga former samt erbjuda olika former av händelser och aktiviteter som ungdomar vill syssla med. Verksamheten skall stimulera, motivera och uppmuntra ungdomar att tänka och tycka bra om sig själva och tro på sin egen förmåga.

Verksamheterna jobbar med inflytande, delaktighet, vardagslivsförhöjare genom olika former av händelser och arrangemang där ungdomarna och deras intressen är i fokus.

Kontakt
Föreståndare Jonas Pettersson
Telefon: 0226 - 64 55 93
E-post: jonas.pettersson@avesta.se


Ansvarig
Bildningsstyrelsen