Föreningsmässan

Bild från Föreningsmässan 2014

 

Sedan 2014 har Avestas föreningsliv samlats till en årligen återkommande Föreningsmässa, där ortens föreningsliv fått möjlighet att visa upp sig och erbjuda besökarna att prova på deras aktiviteter.

Syftet har varit att ge Avestas invånare, föreningar och nyinflyttade en möjlighet att träffas och skaffa sig nya nätverk genom sina fritidsintressen.

2016 års Föreningsmässa arrangeras i Avestaparken 10 september kl 13-16. 

Här kan du ta del av tidigare års mässor

Föreningsmässan 2014

Föreningsmässan 2015

Granskad den 04 maj 2016

Ansvarig nämnd/styrelse