Fritidskontoret

Har du frågor eller har du frågor eller någon god idé som du vill testa så är du alltid välkommen att höra av dig till någon av oss på fritidskontoret. Du hittar oss i Metropoolen Engelbrektsgatan 17.
Öppettider: Måndag-fredag 08.00 – 12.00, 13.00-16.00
E-mail fritidskontoret: fritid@avesta.se

Fritidschef
Georgios Nielsen
Telefon:0226-645144
E-post: georgios.nielsen@avesta.se
Georgios har det övergripande ansvaret för frågor rörande kommunens verksamhet inom fritidsområdet.  

Fritidskonsulent

Benny Andersson
Telefon:0226-645114
Mobiltelefon 0708-645533
E-post: benny.andersson@avesta.se
Bennys ansvarsområde är att, i dialog, utveckla föreningslivet i kommunen. Benny har också hand omtillsyn av anläggningar, badplatser,promenadleder, lotteritillstånd, föreningsregister, fritidskontorets hemsida samt nyckeltaggar till de olika anläggningarna.

Integrationsamordnare
Ylva Lindqvist 
Telefon: 0226-645495
E-post: ylva.lindqvist@avesta.se 

Administratör
Monica Lundin
Telefon:0226-645141
E-post: monica.lundin@avesta.se  
Monica ansvarar för bokning av kommunala lokaler och idrottsplatser samt debiteringsfrågor om dessa. Monica har också hand om bidrag till föreningar, underhåller ett aktuellt föreningsregister och ger lotteritillstånd. 
Telefontiderna för kontakt med Monica är mån - fre, kl.  8:30 - 12:00 samt kl. 13:00- 15:30. 
Under perioden15/4 - 25/6 klockan 8.30 - 12.00.
Avvikelser kan förekomma.

Administratör
Åsa Åman
Telefon:0226-645984
E-post: asa.aman@avesta.se
Åsa ansvarar för Metropoolens administration.

Granskad den 08 juni 2016