AVESTA 2020

- Något fantastiskt håller på att hända

Under tre år pågick utvecklingsprojektet Avesta 2020 som skulle kicka igång resan mot 2020 och målet om 25 000 invånare. De högt uppsatta målen om fler företag och arbetstillfällen nåddes med råge så vi kan konstatera att projektet blev lyckat. Men det som kanske är allra roligast är den framåtanda och den positiva attityd som tack vare projektet inte bara spritt sig i kommunens organisation utan också smittat av sig till medborgare och företagare. Något fantastiskt håller på att hända! Och resan har bara börjat.

Här får du följa med 12-åriga Clara på en resa genom sin hemkommun. På väg mot 2020.

Ansvarig nämnd/styrelse