Omsorgsförvaltningen

 

Besöksadress:
Omsorgsförvaltningen
Markusgatan 25
Avesta
Tel:0226-645000 (växel)
omsorg@avesta.se
Fax: 0226-64 50 68

 

Carina Johansson

Förvaltningschef:
Carina Johansson
carina.johansson@avesta.se
Tel: 0226-645311

Omsorgsförvaltningen huvuduppgift är:

Att inom ramen för gällande lagstiftning erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring.
I möjligaste mån ska arbetet ske på frivillig grund men där beslut fattas mot den enskildes vilja ska besluten vara rättsäkra och tydliga.

Att verka för en god vård och omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra och känna sig trygg i hur service och omvårdnadsbehovet tillgodoses

Granskad den 01 april 2014

Kontakt:

Kommunens växel, 0226-64 50 00
Omsorgsförvaltningens reception har öppet måndag-torsdag klockan 08:00 - 16:00 och fredag klockan 08:00 - 15:00, lunchstängt 12-13. Sommartid (1 juni-31 augusti) är receptionen öppen varje dag klockan 09:00-15:00, lunchstängt 12-13. Vill du ringa är telefonnumret 0226-64 53 44 och du kan ringa fram till klockan 16:30 varje vardag.

Fax: 0226-64 50 68

Besöksadress:
Markusgatan 25
Avesta
Postadress:
Omsorgsförvaltningen
Box 23
774 21 Avesta 

 

Ansvarig nämnd/styrelse