Lägesrapport flyktingsituationen

Här kan du följa utvecklingen av flyktingsituationen i Avesta kommun. Från början gjordes rapporter varje vecka. Nu när situationen har stabiliserats kommer rapporterna att skrivas en gång per månad (första veckan i varje månad).

Du kan också ta del av hur olika myndigheter arbetar med flyktingsituationen. 

 • Flyktingsituationen februari 2017

  2017-02-13
  Asylsökande: 770 personer, vilket är en minskning med 34 personer jämfört med föregående månad. Ludvikas asylsökande har minskat med 91 personer och Hedemoras med 11 personer under samma period. I länet har endast Gagnef fått en ökning, detta med 3 personer. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu 108 personer i Avesta kommun, i december fanns 121 asylsökande i eget boende, här har således skett en minskning. Kommunmottagna personer med TUT/PUT under 2016: 521 personer, en ökning med 57 personer från föregående månad. Avesta fortsätter att ha högst antal av Dalakommunerna, men även andra ökar sitt antal: Borlänge +51, Falun + 48, Ludvika +43 och Hedemora +30, från januari månads statistik. Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat uppehållstillstånd: 1189 personer, en ökning med 13 person från föregående månad. Avesta kommun har fortsatt högst antal av Dalakommunerna. Borlänge kommun har ökat med 16 personer, Falu kommun med 37 personer och Ludvika har ökat med 35 personer jämfört med föregående månad. Även Leksand har ökat med 24 personer. Hedemora har ökat med 8 personer som befinner sig inom två år efter erhållet PUT/TUT.
  Flyktingsituationen februari 2017
 • Flyktingsituationen januari 2017

  2017-01-05
  Ensamkommande flyktingbarn (EKB): 106 barn. En minskning har skett med tre barn. Asylsökande: 804 personer, vilket är en minskning med 34 personer jämfört med föregående månad. Ludvikas asylsökande har minskat med 94 personer och Hedemoras, med 36 personer under samma period. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu 121 personer i Avesta kommun, i november fanns 159 asylsökande i eget boende, här har således skett en minskning. Kommunmottagna personer med TUT/PUT under 2016: 464 personer, en ökning med 57 personer från föregående månad. Avesta fortsätter att ha högst antal av Dalakommunerna, men även andra ökar sitt antal: Borlänge +40, Falun +37, Ludvika +53 och Hedemora +24, från föregående månads statistik. Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat uppehållstillstånd: 1176 personer, en ökning med 1 person från föregående månad. Avesta kommun har fortsatt högst antal av Dalakommunerna. Borlänge kommun har minskat med 36 personer medan Falu kommun har ökat med 26 personer från föregående månad. Ludvika ligger oförändrat medan Hedemora har ökat med 14 personer som befinner sig inom två år efter erhållet uppehållstillstånd.
  Flyktingsituationen januari 2017
 • Flyktingsituation december 2016

  2016-12-05
  Ensamkommande flyktingbarn (EKB): 109 barn. Inga nya barn har tillkommit och inga ärenden har avslutats. Cirka en tredjedel av barnen blir 18 år under 2017. Övrigt socialtjänsten /omsorg: Fortsatt brist på socialsekreterare leder till stor arbetstyngd. Asylsökande: 838 personer, vilket är en minskning med 35 personer jämfört med föregående månad. Ludvikas asylsökande har minskat med 39 personer och Hedemoras, med 13 personer under samma period. Antalet personer som bor i eget boende (EBO) är nu 159 personer i Avesta kommun, i november fanns 184 asylsökande i eget boende, här har således skett en minskning.. Kommunmottagna personer med TUT/PUT under 2016: 407 personer, en ökning med 45 personer från föregående månad. Avesta fortsätter att ha högst antal av Dalakommunerna, men även andra ökar sitt antal: Borlänge +60, Falun +33, Ludvika +33 och Hedemora +8, från föregående månads statistik. Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat uppehållstillstånd: 1175 personer, en minskning med 12 personer från föregående månad. Avesta kommun har fortsatt högst antal av Dalakommunerna. Borlänge kommun har ökat med 14 personer och Falu kommun har ökat med 8 personer från föregående månad. Ludvika har ökat med 25 personer medan Hedemora har minskat med 15 personer som befinner sig inom två år efter erhållet uppehållstillstånd.
  Flyktingsituation december 2016
 • Flyktingsituation november 2016

  2016-11-07
  Ensamkommande flyktingbarn (EKB): 109 barn, inga nya barn har kommit senaste månaden. Asylsökande: 873 personer, en liten minskning från föregående månad. I Avesta kommun har antalet asylsökande minskat med 142 personer sedan 1/1 2016. Kommunmottagna personer med TUT/PUT under 2016: 362 personer, en ökning med 45 personer från föregående månad. Kommunmottagna bosatta personer i Avesta kommun, inom två år efter beviljat uppehållstillstånd: 1187 personer, en minskning med 3 personer från föregående månad.
  Flyktingsituation november 2016
 • Flyktingsituation oktober2016

  2016-10-05
  Asylsökande 887 personer, en fortsatt minskning. 194av de asylsökande personerna bor i eget boende (EBO). Ensamkommande flyktingbarn 109 barn, en minskning med 7 barn från föregående månad. Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år sedan de fått uppehållstillstånd) 1190 personer, fortsatt högst antal i länet samt på plats 14 i riket. Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd under 2016 317 personer, en ökning med 36 personer från föregående månad trots bostadsbrist.
  Flyktingsituation oktober2016
 • Flyktingsituation september 2016

  2016-09-07
  Asylsökande 906 personer, en fortsatt minskning. 180 av de asylsökande personerna bor i eget boende (EBO). Ensamkommande flyktingbarn 116 barn, varav 35 ensamkommande barn bor på Avesta kommuns HVB-boenden. 83 barn är asylsökande och 3 har uppehållstistånd. Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år sedan de fått uppehållstillstånd) 1192 personer, fortsatt högst i länet. Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd under 2016 281 personer. Fortsatt högst i länet.
  Flyktingsituation september 2016
 • Flyktingsituation augusti 2016

  2016-08-10
  Asylsökande 930st, en minskning med 24 personer från föregående månad. 195 av de asylsökande personerna bor i eget boende (EBO). Ensamkommande flyktingbarn 118 barn varav 35 ensamkommande barn bor på Avesta kommuns HVB-boenden.
  Läs mer om flyktingsituationen i augusti
 • Flyktingsituation juli 2016

  2016-07-12
  Asylsökande 954 st, en minskning med 28 personer från föregående månad. Ensamkommande flyktingbarn Inga nya anvisningar. 27 ensamkommande barn bor på Avesta kommuns HVB-boenden. Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år sedan de fått uppehållstillstånd) 1245 personer. Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016 204 personer, vilket är fortsatt flest i länet. En ökning med 32 personer från föregående månad. Trenden med att ett stort antal personer med uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Avesta kommun fortsätter, trots bostadsbrist.
  Läs mer om flyktingsituationen i juli
 • Flyktingsituation juni 2016

  2016-06-02
  Asylsökande 982 st, en minskning med 10 personer från föregående månad. Ensamkommande flyktingbarn 122 barn, tre anvisningar under 2016. Socialtjänsten arbetar intensivt med att följa upp och utvärdera de placeringar som gjordes under hösten 2015. Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år sedan de fått uppehållstillstånd) 1179 personer. Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016 172 personer, vilket är fortsatt flest i länet. En ökning med 29 personer från föregående månad. Trenden med att ett stort antal personer med uppehållstillstånd väljer att bosätta sig i Avesta kommun fortsätter, trots bostadsbrist.
  Läs mer om flyktingsituationen i juni
 • Flyktingsituationen maj

  2016-05-16
  Asylsökande: 992 st, vilket är en minskning med 34 personer fån föregående månad. Ensamkommande flyktingbarn: 122 st, totalt tre anvisade barn under 2016. Socialtjänsten arbetar med att försöka korrigera de familjehemsplacerade ensamkommande barn som placerades i familjehem vilka inte matchade till 100 % under höstens pressade situation. Kommunmottagna personer med TUT/PUT 2016: 143 st. En ökning med 55 personer från föregående månad. Fortsatt högst antal i länet under 2016. Personer väljer att bosätta sig i Avesta kommun trots bostadsbrist.
  Läs mer om flyktingsituationen i maj
 • Flyktingssituationen i Avesta april

  2016-04-05
  Asylsökande 1026 st. Ensamkommande flyktingbarn 123 barn, ett ytterligare kommer 2016-04-05. Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år sedan de fått uppehållstillstånd) 1184 personer. Avesta kommun har högst antal personer i etableringsfasen i länet, inte bara för åren 2015-2016 utan även när man räknar in april-december 2014, dvs de senaste 24 månaderna. Kommunmottagna personer med uppehållstillstånd 2016 88 personer, vilket är fortsatt flest i länet. En ökning med 41 personer från föregående månad.
  Läs mer om flyktingsituationen i april.
 • Flyktingsituationen i Avesta mars

  2016-03-11
  Asylsökande 1019 st. Ensamkommande flyktingbarn 122 st. Personer med uppehållstillstånd (som befinner sig i etableringsfasen – högst två år sedan de fått uppehållstillstånd) 841 personer.
  Läs mer om flyktingsituationen mars
 • Flyktingsituationen vecka 5

  2016-02-09
  Asylsökande 1036 personer 1 februari 2016. Ensamkommande flyktingbarn 135 barn. Migrationsverket har anvisat ett barn till Avesta kommun sedan den 29 december 2015. Personer med uppehållstillstånd 821 personer.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 5.
 • Flyktingsituationen vecka 3

  2016-01-25
  Asylsökande 1015 personer 1 januari 2016. 2016-01-01 fanns 245 asylsökande boendes i ”EBO” alltså eget boende, inte Migrationsverkets asylboenden. Ensamkommande flyktingbarn: 134 barn. Migrationsverket har inte anvisat fler barn till Avesta kommun sedan den 29 deceber 2015. Personer med uppehållstillstånd: 796 personer.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 3.
 • Flyktingsituationen vecka 2

  2016-01-15
  Asylsökande 1015 personer 1 januari 2016. 2016-01-01 fanns 245 asylsökande boendes i ”EBO” alltså eget boende, inte Migrationsverkets asylboenden. Ensamkommande flyktingbarn: 134 barn. Det har kommit färre barn under jul och nyår. Personer med uppehållstillstånd: 761 personer.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 2
 • Flyktingsituationen vecka 50

  2015-12-15
  Asylsökande 954 personer 1 december 2015. Ensamkommande flyktingbarn: 125 barn. En ökning med 7 barn denna vecka. Det innebär fortsatt mycket arbete för bland annat socialtjänsten. Personer med TUT/PUT: 697 personer.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 50.
 • Flyktingsituationen vecka 49

  2015-12-07
  Ensamkommande flyktingbarn; 122 barn. Personer med uppehållstillstånd: 697 personer. Asylsökande: 954 personer
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 49.
 • Flyktingsituationen vecka 48

  2015-11-27
  Asylsökande 880 st 1 november 2015. Nya siffror 1 december. Ensamkommande flyktingbarn: 118 st. En ökning med 6 barn denna vecka.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 48.
 • Flyktingsituationen vecka 47

  2015-11-23
  Antal asylsökande: 880 st (1 november). Nya siffror kommer 1 december. Antal ensamkommande asylsökande barn: 113 st.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 47.
 • Flyktingsituationen vecka 46

  2015-11-16
  Antal asylsökande 880 st (1 nov). Ensamkommande barn: 111 st.
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 46
 • Flyktingsituationen vecka 45

  2015-11-06
  Antal asylsökande i Avesta 1 november (mäts varje månad): 880 (ökning med 100 sedan oktober) Varav antal ensamkommande asylsökande barn: 107 personer
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 45.
 • Flyktingsituationen vecka 44

  2015-10-29
  Antal asylsökande i Avesta 1 oktober (mäts varje månad): 780 personer Varav antal ensamkommande asylsökande barn: 105 personer (en ökning med 10 st från föregående vecka).
  Läs mer om flyktingsituationen vecka 44
Granskad den 25 januari 2016

Kontaktperson

Birgitta Hägg
Integrationsstrateg
tel: 0226-64 50 07
E-post: birgitta.hagg@avesta.se 

E-tjänster

Söker du ett företag i Avesta? I kommunens näringslivsregister kan du hitta det.