Nyheter
03 maj 2013

Ungdomsrådet i Avesta

Ungdomsrådet i Avesta jobbar med allt som berör ungdomar. De ger förslag, råd och synpunkter till Avestas förtroendevalda, men kan också anordna olika saker. Bland annat har de ordnat utbildning för elevråden i Avesta kommuns skolor.

De som är med i Ungdomsrådet hösten 2016 är:

  • Karolina Arielsson
  • Linn Carnedal
  • Felicia Nordström-Franzon
  • Supattra Khumkaeo
  • Anneli Mätas
  • Felicia Nordström-Franzon
  • Rasmus K Hofvander

2016 års ungdomsråd planerar för nya aktiviteter.
Nya medlemmar, nya ordförande kommer att presenteras!

Nästa möte fredag 22 november 2016

Författare
Ungdomsrådet
Granskad den 04 november 2016

Kontakt
Sara Norqvist
Ungdomsrådets sekreterare
tel: 0226-645678
E-post: sara.norqvist@avesta.se

Ansvarig nämnd/styrelse