Skolutveckling

 • "Kvalitetsutveckling SYV” Avesta 12 augusti 2016

  Pedagoger och ledare för årskurs 1-9, träffades på Domarhagsskolan med målsättning att öka kunskapen om skolans uppdrag och ansvar för studie-och yrkesvägledning, samt bidra till att kvalitetssäkra våra insatser på området.
  Läs mer här
 • Lärstämma 2016

  Den 14 juni samlades 280 lärare från Avesta kommuns grundskolor för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
  Läs mer om lärstämman
 • Matematiklyftet

  Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.
  Läs mer om Matematiklyftet här
 • Förstelärare

  Under våren-16 fick Bildningsförvaltningen besked av Skolverket att Avesta kommun beviljats medel för att inrätta ytterligare tre förstelärartjänster inför läsåret 16/17, vilket innebär 35 stycken platser i Avesta. De tre tjänsterna har fördelats mellan grund- och gymnasieskolan, det vill säga två platser till grundskolan och en plats till gymnasieskolan. Platsfördelningen beror främst på var de främsta elevökningarna har skett.
  Läs mer om förstelärare
 • Entreprenöriellt lärande

  Entreprenöriellt lärande - ett delprojekt under Avesta 2020
  Läs mer om entreprenöriellt lärande
 • NTA Naturvetenskap och teknik för alla

  Avesta kommun är medlem sedan 2005 i NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla. Det är ett nationellt skolutvecklingsprogram, som syftar till att stimulera nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap hos både barn/elever och pedagoger i förskola och grundskola.
  Läs mer om NTA här
Granskad den 04 mars 2016

Ansvarig nämnd/styrelse