Lättläst

Skolskjuts

Skolskjuts för grund- och särskoleelever

2017-02-20: Linjebuss 204 Hyttan-Stusshyttan-Stensbo-Germundsbo-Klockarskolan-Skogsbo skola-Åvestadalskolan. Inställd morgontur på grund av ishalka. Sandning kommer att ske under förmiddagen.

 

Skolskjutstider för elever som åker skoltaxi bokad via BC-Dalarna. Kontakta respektive skola/skolexpedition om ni är osäkra på hämtningstider.(Dessa resor kan utföras av personbilstaxi eller minibuss)

Dalatrafiks linjetabeller  finns att söka här

Har du frågor kontakta i första hand Dala Trafiks kundservice, 0771-959 595 .

Om du vill diskutera skolskjutsarna, eller ställa allmänna frågor kan du kontakta kommunens skolskjutssamordnare Börje Forslund, telefon och epost längst ner på sidan.

Förändringar av skolskjutslinjer kan komma att ske och uppdateringarna publiceras på denna plats.

Broschyr med information om skolskjuts.
Här kan du läsa mer om vad nya trafiksystemet innebär för skolskjutsar i Avesta kommun.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalarnas skolskjutsreglemente, rev. 2010-12-03
Bilaga 1 - Kommunbilaga till skolskjutsreglemente, rev. 2013-07-15   

Följande avstånd gäller för att elever med lång skolväg ska få skolskjuts för delar av eller hela läsåret:
• elever i förskoleklass med minst 3 km skolväg
• elever i åk 1-3 med minst 3 km skolväg
• elever i åk 4-9 med minst 4 km skolväg
 
Till målsmän som önskar välja skola
Enligt skollagen 4 kap 8§ har föräldrar rätt att välja skola.

Den som önskar en annan skola än den kommunen anvisar ska först kontrollera med önskad skola om det finns plats. Därefter informera respektive skolas rektor om bytet.

Rätten till skolskjuts är enligt skollagen kopplat till att eleven går i placeringsskolan. ( Vilken placeringsskola eleven tillhör utgår från folkbokföringsadressen och skolornas upptagningsområden, se Bilaga 1 - Kommunbilaga till skolskjutsreglemente, rev. 2013-07-15 ovan.)

Blankett för val av skola finns här
Blankett för ansökan om skolskjuts vid växelvis boende finns här
Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl finns här

Redovisning/underlag för utbetalning av ersättning för självskjuts
Blankett för redovisning finns här

Om flera barn skjutsas som självskjuts på samma tider och till och från samma skola, utgår endast ersättning för ett barn.

Granskad den 20 februari 2017

Kontaktperson

Kommunstyrelsen/Teknisk service
Börje Forslund
Tel: 0226-64 52 07
E-post: borje.forslund@avesta.se

Ansvarig nämnd/styrelse