Kulturskolan

Antagning till kulturskolan sker enligt ett kösystem inför varje läsår och sedan fortlöpande då en plats blir ledig. I början av höstterminen får eleverna meddelande av sin lärare om tid och plats för undervisningen. Grupp eller enskild undervisning tillämpas. De flesta elever börjar i åk. 3, men de som valt ett stråkinstrument kan få börja redan i 5-årsåldern.

Här finns anmälningsblankett


Kulturskolan "garanterar" 25 lektioner per läsår. Elever som deltar i "livaktig" kör och orkesterverksamhet får oftast betydligt fler spel/lärtillfällen.

OBS! I samband med läsårsstarten får alla elever ett "elevkort", vilket skall medföras till varje lektion. Där noteras när eleven fått sina lektioner, vilken "hemuppgift" som gäller, meddelande till hemmet m m. 

Undervisning sker i följande ämnen: 
Stråk: Fiol, Altfiol, Cello, kontrabas
Träblås: Tvärflöjt, Klarinett, Saxofon, Blockflöjt
Brass: Trumpet, Trombon, Horn, Tuba
Klaviatur: Piano, Synth, Keyboard
Gitarr: Akustisk gitarr, Elgitarr, Elbas
Sång, Dragspel, Slagverk, Musikterapi, Kör och Orkester   

"Kulturskolan är frivillig fram till den dag man anmält sig!"

Den som anmält sig till  kulturskolan har, med all rätt, förväntningar på undervisningen:
- att den skall vara positiv
- att man skall lära sig något

Vi som arbetar på  kulturskolan vill försöka leva upp till dessa förväntningar. Å andra sidan förväntas av eleven:
- att man kommer i tid till lektionen
- att man har jobbat på låten/uppgiften
- att man i så god tid som möjligt anmäler frånvaro

Sjukanmälan görs om möjligt till respektive lärare.

Om du vill börja spela något instrument, ska du fylla i en anmälningsblankett och skicka in den till Avesta kommun, Bildningsförvaltningen, Kulturskolan, 774 81 Avesta, eller lämna ansökan på Markusskolans expedition.

Telefon till Kulturskolans ledare 0226-64 52 11
Telefon till skoladministratör 0226-645208 

Här hittar du uppgifter om kulturskolans personal

Här kan du läsa om kulturskolans avgifter

Författare
Krister Yngvesson
Granskad den 22 januari 2014

Kontaktpersoner
Göran Hultqvist
Utvecklingsledare
Tel: 0226-64 52 11
E-post: goran.hultqvist@avesta.se

Elisabeth Söderlund
Skoladministratör
Tel:0226-64 52 08
E-post: musik.kultur@avesta.se

Ansvarig nämnd/styrelse