Lättläst

Måltider

Mat är en central del av livet för alla människor. Den utgör grunden för hälsa, välmående och en trivsam miljö. Avesta kommun strävar efter att måltiden ska präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och gemenskap i en trevlig miljö.
Maten ska vara variationsrik och hälsosam och därigenom bidra med kunskap om goda matvanor. Det ska finnas flera maträtter att välja bland varje dag vilket ökar valfriheten för matgästen eller brukaren. De som serverar måltider i Avesta kommunala verksamheter ska erbjuda mat av hög kvalitet. Maten ska vara tillagad direkt från råvaran och så nära matgästen som möjligt. Livsmedlen ska till stor del som möjligt vara närproducerade, ekologiska och följa S.M.A.R. T- konceptet.

Kostenheten tillagar mat till omsorgsboenden, hemtjänst, skola och förskola
På kostavdelningen arbetar kostchef och biträdande kostchef. Kostenheten har totalt 21 kök i kommunen varav 19 kök är tillagningskök och 2 stycken är mottagningskök. Mottagningsköken får maten skickad till sig från ett tillagningskök.Dessutom levererar vi mat till många andra enheter.  Det är ett 70 tal personer som arbetar i verksamheten.  Nästa alla är heltidstjänster.

Vi lagar mat med kärlek och omsorg
skolkök

En av de viktigaste ingredienserna i ett kök är personalen, deras kompetens och engagemang. Därför arbetar vi ständigt med kompetensutveckling och fortbildning. Inom enheten har bland annat 30 personer under 2011 validerats mot kockutbildningen. 15 personal har utbildat sig under 2013 mot kock. Vi satsar mycket på vidareutbildningar och fortbildning och våra kockar och måltidspersonal byter ofta arbetsställen för att ta del av andras kunskap men också ta med sig sin egen kunskap till andra arbetsplatser.

Köken är uppdelade i fyra områden med en områdesansvarig chef
Område 1 Norra:
Johan-Olovskolan kök Telefon: 64 59 30
Fors skola kök Telefon: 64 59 51
By skola kök Telefon: 64 59 93
Triangelns förskola kök Telefon: 64 59 56

Område 2
Åvestadalsskolans kök. Telefon: 64 52 32
Skogsbo skola kök. Telefon: 64 52 50
Karlbo skola kök. Telefon: 64 52 36                                             
Lund skola kök. Telefon: 64 53 71
Nordanö skola kök. Telefon: 64 52 57
Klockarskolan kök. Telefon: 64 52 52
Violen förskola kök. Telefon: 070-864 50 76
Igelkottens kök. Telefon: 64 59 55 

Område 3
Domarhagsskolan & Karlfeldtgymnasiet kök. Telefon: 64 51 95
Markusskolans kök. Telefon: 64 52 18
Bergsnäs skolas kök. Telefon: 64 52 22
Blåkullen förskola kök. Telefon: 64 58 80
Prästkragen förskola kök. Telefon: 070-864 15 23
Talgoxens förskola kök. Telefon: 072-518 46 80
Älvnäs förskola kök. Telefon: 070-864 17 28

Område 4                                                                                                      
Skogsgläntans  äldreboende kök. Telefon: 64 56 34
Balders äldreboende kök. Telefon: 64 58 54

Granskad den 20 januari 2017

Kontaktpersoner:
Eva Södergård
Kostschef
Telefon: 0226-64 50 45
Mobil: 0733-64 50 45
E-post: eva.sodergard@avesta.se

Katarina Magnusson
Enhetschef
Telefon: 0226-64 58 98
E-post: katarina.magnusson@avesta.se

Mattias Halt
Enhetschef
Telefon: 0226-64 58 97
E-post: mattias.halt@avesta.se 

Ansvarig nämnd/styrelse