Läsårstider

2016-2017

för grundskola, gymnasieskola, särskola och kultur - musikskola.

 

Höstterminen   2016-08-10 - 2016-12-22
Skolstart för elever onsdag 2016-08-17
Studiedagar v. 44 måndag-onsdag 2016-10-31 - 2016-11-02
Lovdagar v. 44 torsdag-fredag 2016-11-03 - 2016-11-04
Avslutning torsdag 2016-12-22
     

Vårterminen
 
2017-01-09 - 2017-06-16
Studiedag måndag 2017-01-09
Skolstart för elever tisdag 2017-01-10
Sportlov v.9
2017-02-27 - 2017-03-03
Påsklov v.16
2017-04-18 - 2017-04-21
Lovdag fredag 2017-05-26
Lovdag måndag 2017-06-05
Avslutning för elever fredag 2017-06-09
     
Ytterligare en studiedag läggs ut för lärarna under läsåret. Se respektive hemsida.

Beredning
-Förhandling enligt MBL § 11 med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 21 oktober 2015, §85.
Beslut
- Bildningsstyrelsen beslutar enligt förslaget.

 

2017-2018

för grundskola, grundsärskola och kulturskola

Höstterminen   2017-08-14 - 2017-12-22
Skolstart för elever tisdag 2017-08-22
Lov v. 44 måndag-fredag 2017-10-30 - 2017-11-03
Avslutning torsdag 2017-12-22     

Vårterminen
 
2018-01-08 - 2018-06-20
Skolstart tisdag 2018-01-09
Sportlov v.9
2018-02-26 - 2018-03-02
Påsklov v.14
2018-04-03 - 2018-04-06
Lovdag måndag 2018-04-30
Lovdag fredag 2018-05-11
Avslutning torsdag 2018-06-14     


Ytterligare 2 lovdagar (studiedagar för lärarna) läggs ut under läsåret 2017/2018.
 

2017-2018

för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Höstterminen   2017-08-14 - 2017-12-22
Skolstart för elever onsdag 2017-08-23
Lov v. 44 måndag-fredag 2017-10-30 - 2017-11-03
Avslutning torsdag 2017-12-22     

Vårterminen
 
2018-01-09 - 2018-06-20
Skolstart tisdag 2018-01-09
Sportlov v.9
2018-02-26 - 2018-03-02
Påsklov v.14
2018-04-03 - 2018-04-06
Lovdag måndag 2018-04-30
Lovdag fredag 2018-05-11
Avslutning fredag 2018-06-15


 

Ytterligare 2 lovdagar (studiedagar för lärarna) läggs ut under läsåret 2017/2018. 


Beredning
- Bildningsstyrelsens arbetsutskott 26 oktober 2016, § 60
- Resultatenhetschef grundskolas förslag på läsårstider/läsårsdata, 19 oktober 2016

Bildningsstyrelsens beslut
- Bildningsstyrelsen antar förslaget till läsårsdata/läsårstider för läsåret 2017/2018.

Granskad den 28 april 2016

Ansvarig nämnd/styrelse