Förvaltningskansli

Vi som jobbar på bildningsförvaltningen ansvarar för frågor som rör barnomsorg, utbildning, kultur och fritid, kost, integration, elevhälsa och arbetsmarknad. Bildningsstyrelsen har det politiska ansvaret för bildningsförvaltningen.

Öppettider: Måndag - fredag kl 08.00-12.00, 13.00-16.30
Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta.
Telefon: 0226-64 50 00 (växel)
Fax: 0226-64 50 58
E-post: bildning@avesta.se

Björn Hansson
Förvaltningschef
Telefon: 0226-64 52 00
E-post: bjorn.hansson@avesta.se

Ylva Sjödén
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0226-64 52 02
E-post: ylva.sjoden@avesta.se

Anna Kastberg
Förvaltningssekreterare/ekonom
Telefon: 0226-64 57 29
E-post: anna.kastberg@avesta.se

Johanna Johansson
Förvaltningsekonom
Telefon: 0226-64 52 14
E-post: johanna.johansson@avesta.se

Annette Persson
Ekonom
Telefon: 0226-64 54 01
E-post: annette.persson@avesta.se

Tony Boholm
Ekonom
Telefon: 0226-64 52 79
E-post: tony.boholm@avesta.se 

Sara Norqvist
Utredare
Telefon: 0226-64 56 78
E-post: sara.norqvist@avesta.se

Birger Ivarsson
IT-strateg
Telefon: 0226-64 52 06
E-post: birger.ivarsson@avesta.se

Marie-Louise Rabb
Koordinator, elevhälsan
Telefon: 0226-64 54 14
E-post: marie-louise.rabb@avesta.se

Ansvarig nämnd/styrelse