08 maj 2009

Elevhälsa

I skollagen (2010:800) som började tillämpas 1 juli 2011 samlades skolhälsovård, särskild elevvård och specialpedagogiska insatser i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Syftet med att samla insatserna var bland annat att öka samverkan mellan de olika insatserna och att betona det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

I Avesta kommun finns lokal elevhälsa på varje skola och en central elevhälsa.

Patientsäkerhetsberättelse 2016

 

Granskad den 13 juni 2016

Kontaktpersoner
Marie-Louise "Mia" Rabb
Koordinator
E-post: marie-louise.rabb@avesta.se
Tel. 0226-64 54 14

Lena Albertsson
Samordnade skolsköterska och medicinsk ledningsansvarig
E-post: lena.albertsson@avesta.se
Tel. 0226-64 59 37

Karin Vestman
Resultatenhetschef Förskla-grundskola
E-post: karin.vestman@avesta.se
Tel. 0226-64 53 69

Bengt Albertsson
Resultatenhetschef Förskola-grundskola
E-post: bengt.albertsson@avesta.se
Tel. 0226-64 51 49

Björn Hansson
Förvaltningschef
E-post: bjorn.hansson@avesta.se
Tel. 0226-64 56 69

Ansvarig nämnd/styrelse