Regler och taxa

Från och med 1 januari 2017 gäller nya avgiftsnivåer, se nedanstående länk. Nivåerna har höjts i jämförelse med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas alltid utifrån hushållets bruttoinkomst. 

Här kan du läsa mer om förändringar gällande Maxtaxan.

Här kan du ta del av Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun.

Granskad den 06 december 2016

Ansvarig nämnd/styrelse