Avesta kommun

 • Granskning av bisysslor

  2016-06-17
  KPMG har av revisorerna i Avesta kommun haft i uppdrag att granska rutiner för hantering av anställdas bisysslor i kommunen samt utvalda bolag. Revisionsrapporten visar att drygt var åttonde anställd har en bisyssla och KPMG menar att kommunen och bolagen som helhet inte har en tillräcklig kunskap om omfattningen. Kunskapen om och tillämpningen av styrdokumenten måste förbättras. Revisionen begär också yttranden över vilka åtgärder respektive styrelse kommer att vidta, senast 2016-10-15.
  Läs mer om granskningen av bisysslor
 • 280 lärare delade erfarenheter vid lärstämma

  2016-06-13
  Den 14 juni samlades 280 lärare från Avesta kommuns grundskolor för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter.
  Läs mer om lärstämman
Fler nyheter